• White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon

Want more information? 

© 2015-2020 Star University

Contact us

General Information
info@staruniversity.org

Enrollment

sikorak@staruniversity.org

Star University United States

T: (539) 302-7508

E: info@staruniversity.org

302 Reconciliation Way

Tulsa Oklahoma  74120 USA